Skarga Konsumencka

Formularz skargi dla konsumentów

Rozpatrzenie skargi konsumenckiej jest bezpłatne. Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie formularza, co pozwoli nam na szybkie zajęcie się skargą.

Ważne: Prosimy zapoznać się z nowym Regulaminem Rozpatrywania Skarg.

Uwaga: Jednorazowo skarżyć można jedną reklamę. Komisja Etyki Reklamy w swych uchwałach i opiniach odnosi się do konkretnego przekazu reklamowego, nigdy do całych kampanii reklamowych.

Dane osobowe: Dane osobowe pozostają do wyłącznej dyspozycji Rady Reklamy i nigdy nie są przekazywane osobom trzecim.

imię i nazwisko*
Podaj imię i nazwisko

ulica*
Ulica

nr domu / mieszkania*
nr domu i mieszkania

kod pocztowy*
kod pocztowy

miasto*
To pole wymaga uzupełnienia

e-mail*
Podaj poprawny adres e-mail.

nr telefonu*
Tylko cyfry.

Lokalizacja reklamy
Dokładne wypełnienie wszystkich pól pozwoli nam na precyzyjne ustalenie wersji skarżonej reklamy. Często, w ramach tej samej kampanii reklamowej, emitowane są różne wersje przekazów reklamowych i mimo podobieństwa mogą zawierać one inną treść. Precyzyjne ustalenie skarżonej reklamy jest bardzo ważne.

typ reklamy*
Invalid Input

data emisji*
Podaj datę emisji

czas emisji*
Tutaj brakuje danych! W tym polu można wpisywać tylko cyfry.

Prosimy o podanie godziny emisji reklamy. Pozwoli to nam zlokalizować skarżoną reklamę.

miejsce emisji*
Podaj miejsce emisji

W przypadku reklam telewizyjnych i radiowych, miejscem emisji jest stacja, na której reklama była emitowana. Gdy skarżona jest reklama zewnętrzna, miejscem emisji jest jej lokalizacja (ulica). W przypadku reklamy internetowej należy podać stronę, na której reklama się ukazała.

reklamowany produkt/usługa*
Podaj reklamowany produkt / usługę

opis reklamy*
Opisz reklamę

W przypadku reklamy outdoorowej (plakat, billboard etc.), bardzo prosimy o przesłanie zdjęcia skarżonej reklamy. Ułatwi to jej szybkie zidentyfikowanie.

załącznik 1
Tylko pliki pdf,jpg,bmp,png,gif, nie większe niż 3MB.

załącznik 2
Tylko pliki pdf,jpg,bmp,png,gif, nie większe niż 3MB.

załącznik 3
Tylko pliki pdf,jpg,bmp,png,gif, nie większe niż 3MB.

Prosimy o określenie w jaki sposób i dlaczego reklama narusza, Państwa zdaniem, powszechnie przyjęte zasady etyki lub dobre praktyki rynkowe, sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy (maksymalnie 1500 znaków). Jeśli reklama wprowadza w błąd proszę opisać na czym wprowadzenie w błąd polega:

skarga*
Treść skargi.

*
Zgoda jest wymagana.