Partnerem systemu samoregulacji może zostać każda firma, która zobowiąże się do przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki Reklamy oraz do wykonywania uchwał Komisji Etyki Reklamy. Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy licencyjnej określającej prawa i obowiązki sygnatariuszy KER. Uczestnictwo w systemie samoregulacji wiąże się z wnoszeniem rocznej opłaty na rzecz Rady Reklamy. Wysokość opłaty uzależniona jest od wydatków reklamowych w roku poprzednim w przypadku reklamodawców lub od przychodów z reklamy w przypadku mediów (ratecard, wg. Kantar Media). Agencje reklamowe i domy mediowe wnoszą stałą opłatę roczną. Aktualny taryfikator dostępny jest w zakładce dokumenty.

reklamujeetycznie