Przedsiębiorcy mają możliwość składania skarg na komunikację marketingową innego reklamodawcy. Skargi wnoszone przez przedsiębiorców muszą pozostać w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i składane są do Biura Rady Reklamy pisemnie lub mailowo na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu Rozpatrywania Skarg.


Formularz skargi dla przedsiębiorców


Rozpatrzenie skargi B2B jest bezpłatne dla licencjobiorców znaku towarowego "Reklamuję etycznie". Dla podmiotów nieposiadających prawa do korzystania ze znaku „Reklamuję etycznie", rozpatrzenie skargi wynosi 5000zł + VAT.