Samoregulacja odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnym świecie mediów i reklamy. Nowoczesne techniki przekazu powodują rozproszenie kanałów przekazu na niespotykaną wcześniej skalę. Samoregulacja, dzięki zaangażowaniu zarówno twórców jak i dystrybutorów reklamy, pozwala na szybkie i skuteczne eliminowanie reklam naruszających Kodeks Etyki Reklamy. System samoregulacji w skuteczny sposób chroni przed skutkami dystrybucji reklam wprowadzających w błąd, naruszających dobre obyczaje czy też mogących wpływać negatywnie na rozwój dzieci i młodzieży.

Samoregulacja jest deklaracją odpowiedzialności branży za tworzone i dystrybuowane reklamy. Wspólnie dbamy o to by reklamy były nie tylko dobre i skuteczne, ale również pozostawały w zgodzie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Reklamy.

Samoregulacja działa w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. W 2006 roku Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy stał się członkiem EASA Alliance – stowarzyszenia organizacji samoregulacyjnych, w którego skład wchodzi 26 organizacji z czterech kontynentów.