Trzonem samoregulacji Nadawców są Kryteria Żywnościowe reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12 opracowane przez PFPŻ ZP na podstawie White Paper EU Pledge. To właśnie kryteria żywieniowe stanowią wytyczne ustalające podział produktów żywnościowych na kategorie, ze wskazaniem artykułów spożywczych i napojów, których reklamę oraz wskazania sponsorskie należy rekomendować oraz artykułów spożywczych i napojów, których reklama oraz wskazanie sponsorskie nie powinna być adresowane do dzieci poniżej 12 roku życia oraz artykułów spożywczych i napojów, których reklama oraz wskazania sponsorskie jest dozwolona, z uwzględnieniem właściwego ich składu.

Kryteria żywieniowe opracowane zostały w celu doprecyzowania kryteriów, według których produkty żywnościowe będą mogły być reklamowane do dzieci do lat 12. Pozwoli to zarówno reklamodawcom, jak i nadawcom, na łatwą ocenę produktów pod kątem spełniania przez nie wymogów samoregulacji. Kryteria żywieniowe bazują na podejściu opartym na podziale produktów żywnościowych na kategorie z zastosowaniem wartości progowych dla kluczowych składników odżywczych.

Kryteria żywieniowe oparte są na zestawie „składników odżywczych wymagających ograniczenia" (sód, kwasy tłuszczowe nasycone oraz cukry ogółem) oraz „składników, których obecność należy promować" (składników odżywczych i kategorii żywności). System uwzględniający oba kryteria umożliwia promowanie innowacyjności, zmian receptur i konkurencji w celu doprowadzenia do zmiany ukierunkowanej na reklamowanie produktów "zdrowszej opcji".

Co ważne - w przyjętych kryteriach żywieniowych „składniki, których obecność należy promować" nie stanowią przeciwwagi dla „składników odżywczych wymagających ograniczenia": aby móc reklamować dany produkt do dzieci poniżej dwunastego roku życia, produkt musi zawierać wymaganą ilość „składników, których obecność należy promować", a także niższe od progowych wartości „składników odżywczych wymagających ograniczenia" oraz posiadać wartość energetyczną niższą od wartości maksymalnej ustalonej dla każdej z kategorii.

W ramach opracowanych wytycznych, wyodrębniono kategorie produktów żywnościowych, dla których nie przewidziano żadnych kryteriów pozwalających na reklamę do dzieci poniżej 12 roku życia. Dotyczy to następujących kategorii produktów żywnościowych:

1. cukier i produkty na bazie cukru, obejmujące:
- czekoladę i wyroby czekoladowe,
- dżem lub marmoladę,
- nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe,

2. napoje bezalkoholowe;
3. chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, w tym produkty z ciasta.

Odzwierciedla to istniejące dobrowolne zobowiązania przemysłu żywnościowego prowadzących działalność w ww. branżach i stanowi potwierdzenie, że tego typu produkty nie będą reklamowane do dzieci poniżej 12 roku życia.

Zaproponowane kryteria żywieniowe uzyskały akceptację Instytutu Żywności i Żywienia – wiodącej w Polsce instytucji naukowo-badawczej, w której zakres kompetencji obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące żywność, żywienie i ich wpływu na zdrowie. Zostały również zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia.