Czego chcą współcześni konsumenci? Co ma big data do emocji? Jak zintegrować narzędzia i wykorzystać technologię, by służyła budowaniu zaufania i prawdziwych relacji? O automatyzacji, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim o powrocie do wartości, których poszukuje współczesny konsument, opowie blisko 130 ekspertów podczas 90 prelekcji tegorocznego Forum IAB. Patronem honorowym tej najważniejszej konferencji branży marketingowej został Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

W 2017 roku do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wpłynęły 323 skargi na 246 przekazów reklamowych (spraw). Oznacza to zdecydowany spadek liczby skarg w stosunku do roku 2016, kiedy to konsumenci i przedsiębiorcy zgłosili 707 skarg, ale na 169 przekazów reklamowych. W ub. roku zdecydowaną większość skarg złożyli konsumenci (320), a przedsiębiorcy tylko trzy.

19 marca w Warszawie Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy organizuje konferencję „REKLAMA [NIE]ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE". Nawiąże ona do „Apelu do twórców i osób wpływających na kształt reklamy" z sierpnia ubiegłego roku i podejmie temat wykorzystania w komunikacji marketingowej symboli patriotycznych. Zaprezentowane zostaną także inne pułapki w reklamie, w tym najczęściej skarżone przekazy reklamowe oraz normy prawne regulujące reklamę versus Kodeks Etyki Reklamy.